Podmínky

Podmínky využívání inzertních stránek Produktyzedvorku.cz

Produktyzedvorku.cz jsou chovatelské a pěstitelské inzertní stránky určené všem od chovatelů, farmářů, pěstitelů, zahradníků a jejich zákazníků. Můžete zde nabízet a propagovat jak chovaná zvířata nebo farmářské produkty vašim zákazníkům nebo propagovat vaši kompletní činnost jako je farma nebo zahradnictví.

Inzertní stránky jsou provozovány fyzickou osobou – Michal Nespěšný, ičo: 05767946 dále jen „Provozovatel“.

Inzertní stránky umožňují bezplatně vkládat a vyhledávat nabídky a služby soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen „Uživatel“.

Nabídky inzerujte jen konkrétně přesně a pravdivě dle svého nejlepšího svědomí
Doba trvání platnosti inzerátu je 120dnů od data vložení po uplynutí této doby bude inzerát automaticky vymazán, v případě že Uživatel bude chtít inzerát odstranit před uplynutím této doby, musí tak učinit sám po přihlášení do svého profilu

Podmínky Inzerce

Vkládání a mazání inzerátů

Služby na inzertních stránkách produktyzedvorku.cz jsou poskytovány uživatelům zdarma.
Doba trvání platnosti inzerátu je 60dnů od data vložení po uplynutí této doby bude inzerát automaticky vymazán, v případě že Uživatel bude chtít inzerát odstranit před uplynutím této doby, musí tak učinit sám po přihlášení do svého profilu.

Na inzertních stránkách Produktyzedvorku.cz je zakázána následující inzerce

a) porušující zákony EU a České Republiky
b) která je proti dobrým mravům
c) která je namířena proti jednotlivci nebo skupině osob
d) nabízející Multilevel, Emailing, a jiné podobné aktivity
e) která bude nabízet padělky, kopie, nebo napodobeniny
f) nabízení produktů nakoupených za účelem dalšího prodeje
g) obsahující loga firem
h) odkazy na webové stránky
i) Nabídka zaměstnání nebo brigády kde je podmínka jakéhokoli poplatku předem
j) nabízející půjčky, úvěry a hypotéky, exekuce, oddlužení a podobně platí i pro placenou reklamní inzerci
k) nabízející dokumenty jako například: technické průkazy a jiné státní listiny
l) nabízející pohonné hmoty, léky, doplňky stravy, cigarety, e-cigarety, tabák, alkohol, virtuální měny a tomuto podobné
m) ve které nebude dávat smysl text inzerátů, bude mít nic neříkající obsah
n) nabízení erotických služeb a pomůcek, společnic, tanečnic, hostesek a podobně
o) vkládat inzeráty duplicitně
p) vkládat inzeráty v jiném než Českém popřípadě Slovenském jazyce

Pokud se na stránkách objeví inzerát, který je zakázaný, porušující pravidla bude vymazán

Provozovatel

 • má právo provést nezbytné nutné změny v inzerátu, nebo inzerát nezveřejnit, případně odstranit, bude-li v rozporu podmínkami inzerce produktyzedvorku.cz a to i v případě podezření že došlo k porušení těchto pravidel
 • nenese zodpovědnost za zneužití osobních údajů Uživatele uvedených do textu inzerátu
 • zprostředkovává pouze kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za jakost nebo původ produktů a neřeší případné reklamace
 • nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb inzertních stránek produktyzedvorku.cz
 • má právo v případě údržby, poruchy stránek na dobu nezbytně nutnou vyřadit z provozu
 • je oprávněn bez předchozího oznámení uživatelům služby internetových stránek upravovat nebo inovovat
 • nenese odpovědnost za chování Uživatelů na inzertních stránkách produktyzedvorku.cz
 • nenese odpovědnost za případné zneužití služeb inzertních stránek produktyzedvorku.cz uživateli nebo třetími osobami
 • prohlašuje, že bude stránky propagovat, inovovat, udržovat aby byla zachována jejích funkčnost a spolehlivost

Uživatel

 • musí nabídky inzerovat jen konkrétně přesně a pravdivě
 • podávání nekomerční chovatelské inzerce je zdarma
 • inzeráty s podnikatelským zaměřením musí být vloženy jako placená inzerce
 • při psaní inzerátu nepoužívejte pro zvýraznění velká písmena, mezery mezi písmeny, pomlčky, hvězdičky, vykřičníky 
 • Používejte jen svoje vlastní fotografie nebo takové, ke kterým máte souhlas autora s uveřejněním
 • svou registrací souhlasí Uživatel se zpracováním osobních se zasílání propagačních materiálů, novinek a emailových zpráv, které souvisí s předmětem podnikání provozovatele.
 • souhlasí s anonymním užitím a statistických údajů
 • v případě že Uživatel bude chtít inzerát odstranit před uplynutím expirační doby, musí tak učinit sám po přihlášení do svého profilu

podmínky inzerce nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.